Home Muse Showbiz

Showbiz

1082

Testi Accori Spartiti Chitara Muse Showbiz

testo accordi chitarra spartiti Muse
Muse

tabs chords lyrics

Capotasto sul 2 tasto
Mim 
Controlling my feelings for too long
Mim 
Controlling my feelings for too long
Mim 
Controlling my feelings for too long
Mim 
Controlling my feelings for too long
Do 
Forcing our darkest souls to unfold
Do 
And forcing our darkest souls to unfold
Lam 
Pushing us into self destruction
Lam                Mim 
Pushing us into self destruction
Mim        Do         Si 
And they make me
     Lam              Mim 
Make me dream your dreams
Mim        Do         Si 
And they make me
    Lam             Mim 
Make me scream your screams
Mim 
Trying to please you for too long
Mim 
Trying to please you for too long
Do 
Visions of greed you wallow
Do 
Visions of greed you wallow
Lam 
Visions of greed you wallow
Lam                  Mim 
Visions of greed you wallow
Mim        Do         Si 
And they make me
     Lam              Mim 
Make me dream your dreams
Mim        Do         Si 
And they make me
    Lam             Mim 
Make me scream your screams
Mim 
Controlling my feelings for too long
Mim 
Controlling my feelings for too long
Do 
And forcing our darkest souls to unfold
Lam 
And forcing our darkest souls to unfold
Do 
And pushing us into self destruction
La 
And pushing us into self destruction
Mim        Do         Si 
And they make me
     Lam              Mim 
Make me dream your dreams
Mim        Do         Si 
And they make me
    Lam             Mim 
Make me scream your screams
Strum: Mim Do Si Lam Mim Do Lam 
Lam       Mim 
Oooooooooooh
Mim       Do 
Oooooooooooh
Do         Lam 
Oooooooooooh
Lam         Mim 
Oooooooooooh
Mim  Do    Si 
Oooooooooooh
Lam          Mim 
Yaaaaaaaaaaaaaaa