Home Muse Animals

Animals

1293

Testi Accori Spartiti Chitara Muse Animals

testo accordi chitarra spartiti Muse
Muse

tabs chords lyrics

Strum: Mibm 
Mibm  Mibm/Reb 
Animal
     Mibm/Lab
You’re an animal
Mibm/Solb       Mibm Mibm/Reb Mibm/Lab Mibm/Solb
Don’t take anything less
Mibm      Mibm/Reb 
Out of control
    Mibm/Lab
You’re out of control
Mibm/Solb       Mibm  Mibm/Reb Mibm/Lab Mibm/Solb
Strike those in distress
Labm   Labm/Sol 
Analyse
Labm7/Solb  Reb/Fa
Advertise
 Reb  Reb/Dob Solbm/La Reb/Lab
Expand
Solb  Sib/Fa Mibm  Mibm/Reb 
Bend more rules
Labm/Dob Labm6  Sib7sus4 Sib7 
Buy yourself an island
Strum: Mibm Mibm/Reb Mibm/Lab Mibm/Solb
Mibm   Mibm/Reb 
Animals
   Mibm/Lab
We’re animals
Mibm/Solb          Mibm  Mibm/Reb Mibm/Lab Mibm/Solb
Buy when blood is on the street
Mibm      Mibm/Reb 
Out of control
   Mibm/Lab
We’re out of control
Mibm/Solb           Mibm Mibm/Reb Mibm/Lab Mibm/Solb
Crush those who beg at your feet
Labm   Labm/Sol 
Analyse
Labm7/Solb  Reb/Fa
Franchise
Reb     Reb/Dob Solbm/La Reb/Lab
Spread out
Solb    Sib/Fa Mibm  Mibm/Reb 
Kill the competition
  Labm/Dob Labm6  Sib7sus4 Sib7 
And buy yourself an ocean
Strum: Mibm Mibm/Reb Mibm/Lab Mibm/Solb
Labm   Labm/Sol 
Amortise
Labm7/Solb Reb/Fa
Downsize
Reb   Reb/Dob Solbm/La Reb/Lab
Lay off
Solb  Sib/Fa Mibm Mibm/Reb 
Kill yourself
      Labm/Dob Labm6 Sib7sus4 Sib7 
Come on and do us all a favour
Strum: Mibm