Home Liam Gallagher I Never Wanna Be Like You

I Never Wanna Be Like You

196

Testo Accordi Chitarra Liam Gallagher I Never Wanna Be Like You

testo accordi chitarra spartiti Liam Gallagher
Liam Gallagher

tabs chords lyrics

Fa#7 
Mi Fa#7 (4x) 
Mi    Fa#7  
Come on, come on 
Mi    Fa#7 
Who are you? 
Mi    Fa#7  
No one, no one 
Mi     Fa#7  
Ain't that true 
Mi     Fa#7  
Want some, got some 
Mi     Fa#7  
Goo goo g'joob 
Mi     Fa#7  
Good lad, scumbag 
Mi    Fa#7  
Be home soon 
Sol#m     Fa# 
Oh, what's a bummer 
  Do#m    Sol#m 
If they only knew 
Sol#m     Fa# 
What I've uncovered 
      Do#7 
They'd be swerving you 
          Do#m 
They'd never wanna be like you 
       Sol#m 
I never wanna be like you 
Mi    Fa#7  
Inside, outside 
Mi     Fa#7  
Room for two 
Mi     Fa#7  
He snides, she snides 
Mi     Fa#7  
Wide-eyed crew 
Mi     Fa#7  
God squad, peace thought 
Mi   Fa#7  
Supermoons 
Mi    Fa#7  
Fanboys, make noise 
Mi   Fa#7  
Boogaloo 
Sol#m     Fa# 
Oh, what's a bummer 
  Do#m    Sol#m 
If they only knew 
Sol#m     Fa# 
What I've uncovered 
      Do#7 
They'd be swerving you 
          Do#m 
They'd never wanna be like you 
       Mi 
I never wanna be like you 
       Sol#m 
I never wanna be like you 
       Fa# 
I never wanna be like you 
       Do#m 
I never wanna be like you 
       Mi      Fa# 
I never wanna be like you 
Sol#m Fa# Do#m Mi Fa# (2x) 
       Sol#m 
I never wanna be like you 
       Fa# 
I never wanna be like you 
       Do#m 
I never wanna be like you 
       Mi      Fa# 
I never wanna be like you 
       Sol#m 
I never wanna be like you 
       Fa# 
I never wanna be like you 
       Do#m 
I never wanna be like you 
       Mi      Fa# 
I never wanna be like you 
Sol#m Fa# Do#m Mi Fa# (2x) 
G#m"