Home Fabrizio De Andrè Zirichiltaggia

Zirichiltaggia

3403

Testi Accori Spartiti Chitara Fabrizio De Andrè Zirichiltaggia

testo accordi chitarra spartiti Fabrizio De Andrè
Fabrizio De Andrè

tabs chords lyrics

INTRO: Re   Sol   Re   La   Sol
    Re
Di chissu che babbu ci ha lacàtu la meddu palti ti sei presa,
    Sol                    Re
Lu muntiggiu rùiu cu lu sùaru li àcchi sulcini lu trau mannu
  La                          Re
e m'hai laccatu monti mùccju e zirichèlti
Ma tu ti tentu lu riu e la casa e tuttu chìssu che v'era 'ndrentu
li piri butirro e l'oltu cultiato e dapòi di sei mesi che mi n'era 'ndatu
parìa un campusantu bumbaldatu
Ti ni sei andatu a campà cun li signuri fènditi comandà da to muddèri
e li soldi di babbu l'hai spesi tutti in cosi boni, midicini e giornali
che to fiddòlu a catr'anni aja jà l'ucchjali
Ma me muddèri campa da signora a me fiddòlu cunnosci più di milli paràuli
la tòja è mugnedi di la manzàna a la sera
e li toi fiddòli so brutti di tarra e di lozzu
a andaràni a cuiuàssi a calche ziràccu
  Re
Candu tu sei paltutu suldato piagnii come nu stèddu
  Sol                    Re
e da li babbi de li toi amanti t'ha salvato tu fratèddu
  Sol                    Re
e si lu curàggiu che t'è filmatu è sempre chìddu
  La                                  Re
chill'èmu a vidi in piazza ca l'ha più tosto lu murro
  La                         Re
e pa lu stanto ponimi la faccia in culu
  La                         Re
e pa lu stanto ponimi la faccia in culu