Home Fabrizio De Andrè A cimma

A cimma

8255

Testi Accori Spartiti Chitara Fabrizio De Andrè A cimma

testo accordi chitarra spartiti Fabrizio De Andrè
Fabrizio De Andrè

tabs chords lyrics

                la
ti t'adesciâe'nse l'endegu du matin
           mi        la
ch'a luxe al'a'n pe' tera e l'atru im mà
re     mi7         la
ti t'ammiae a ou spegiu de'n tianin
mi                la
ou çe ou s'ammià a ou spegiu dâ ruzà
          mi        la
ti mettiâe ou brûgu reddenu'nte'n cantun
          mi7         la
che se d'â cappa e sgûggia'n cuxin-a a stria
 re       mi7      la
a xeûa de cunta'e pagge che ghe sun
mi7                la
a çimma a l'è za pinn-a a l'è za cûxia
   re6 la
çe seren tera scua
   re6       mi6 mi7   la
carne tenia nu fâte neigra nu turnâ dûa
        mi       la
bell'oueggè strapunta de tuttu bun
         fa      la
prima de battezzalu'ntou prebuggiun
re     mi7           la
cun dui aguggiuin druttu 'n punta de pe
mi               la
da survia'n zu fitu ti'a punziggè
       mi          la
aia de lun-a vegia deciaeu de negia
         mi7         la
ch'ou cegu ou perde a testa l'ase ou sentè
re     mi7       la
ondù de ma misciou de persa legia
mi7               la
cos'atru fa sos'atru daghe a ou çe
   re6 la
çe seren tera scua
   re6       mi6 mi7   la
carne tenia nu fâte neigra nu turnâ dûa
    re re6 la
e'nt'ou nume  de Maria
   re6      mi6  mi7  la
tutti diai da sta pugnatta anene via
mi re la  mire la  mi re
la        mi    la
poi vegnan a pigiatela i camè
          mi        la
te lascian tuttu ou fummu d'ou toeu mestè
re        mi7     la
tucca a ou fantin à prima coutelà
mi7             la
mangè mangè nu sei chi ve mangià
   re6 la
çe seren tera scua
   re6       mi6 mi7   la
carne tenia nu fâte neigra nu turnâ dûa
    re re6 la
e'nt'ou nume  de Maria
   re6      mi6  mi7  la
tutti diai da sta pugnatta anene via