Home Coldplay Proof

Proof

760

Testi Accori Spartiti Chitara Coldplay Proof

testo accordi chitarra spartiti Coldplay
Coldplay

tabs chords lyrics

Strum: Mi Do#m (x 2 Volte)
Mi        Do#m 
So I waited for you
Sol#m       Do#m 
What wouldn't I do?
Mi            Do#m 
And I'm covered, it's true
Sol#m        Do#m 
I'm covered in you
Mi        Do#m 
If I ever want proof
Sol#m      Do#m 
I find it in you
Mi        Do#m 
Yeah I honestly do
Sol#m        Do#m 
In you I find proof
Si      Do#m 
Light and dark
Sol#m     Do#m 
A bright spark
Si      Do#m 
Light and dark
Sol#m     Si 
And then, light
Strum: Mi Do#m (x 2 Volte)
Mi        Do#m 
So I waited all day
Sol#m       Do#m 
What wouldn't I say?
Mi              Do#m 
And are there things in your way?
Sol#m        Do#m     Mi 
Things happen that way   Oh
Mi           Do#m 
And if I ever want proof
Sol#m         Do#m    Mi 
Then I find it in you   Oh
Mi        Do#m 
Yeah I honestly do
Sol#m        Do#m 
In you I find proof
Si      Do#m 
Light and dark
Sol#m     Do#m 
A bright spark
Si      Do#m 
Light and dark
Sol#m     Si 
And then, light
Light
Light
Light
Light
Strum: Mi