Home Cesare Cremonini Masino

Masino

933

Testi Accori Spartiti Chitara Cesare Cremonini Masino

testo accordi chitarra spartiti Cesare Cremonini
Cesare Cremonini

tabs chords lyrics

Do      Re#
Masinu cugghieva a cirasa,
La
teni a cura ca sciddichi,
Fa
vanniava a soggira.
Do      Re#
Iddu pinsava megghiu ca mi
La      Fa
spicciu picchì m'a Ittau.
Do      Re#
"Si misu jautu e a scala non teni,
La		Fa
scinni Masinu di l'avvuru, alleggiu"
Do     Re#
"Si misu jautu e a scala non teni,
La		Fa
scinni Masinu di l'avvuru, alleggiu"
Do		  Re#
A soggira, vistuta di nivuru,
La			Fa
sulla 'o picu d'o suli schigghiava:
Do			Re#
"Masinu a cura si caschi
		La
t'acciunchi. lddu pinsava:
Fa
"'cch'è beddu stu trivulu".
Do     Re#
"Si misu jautu e a scala non teni,
La		Fa
scinni Masinu di l'avvuru, alleggiu"
Do     Re#
"Si misu jautu e a scala non teni,
La		Fa
scinni Masinu di l'avvuru, alleggiu"
Do     Re#
"Si misu jautu e a scala non teni,
La		Fa
scinni Masinu di l'avvuru, alleggiu"
Do     Re#
"Si misu jautu e a scala non teni,
La		Fa
scinni Masinu di l'avvuru, alleggiu"
Do		 Re#
Tra u picciu da soggira
La
e 'ntra ca era misu mali,
Fa
a scala si ruppi, ...(si rumpiu a scala)
Do		Re#
ma iddu arristau appinnutu
La
'nda l'avvuru e a bedda
Fa
cirasa arrivau n'terra.
Do#		Fa
...a bedda cirasa russa e duci.
Do#		Fa
...a bedda cirasa russa e duci.