Home Canti Liturgici Laudate omnes getes

Laudate omnes getes

9976

Testo Accordi Chitarra Canti Liturgici

testo accordi chitarra spartiti Canti Liturgici
Canti Liturgici
  Mi  La  Si7 Do#-  Mi  La Si7 
Laudate omnes gen-tes Laudate Dominum
  Mi  La  Si7 Do#-  La  Si7 Mi 
Laudate omnes gen-tes Laudate Dominum