Home Adele Love song

Love song

4337

Testi Accori Spartiti Chitara Adele Love song

testo accordi chitarra spartiti Adele
Adele

tabs chords lyrics

Strum: Lam Sol Fa Mi 
Lam     	 Sol	  Fa	   Mi 
 Whenever I'm alone with you
Lam     	 Sol	  Fa	   Mi       
 You make me feel like I am home again
Lam     	 Sol	  Fa	   Mi   
 Whenever I'm alone with you
Lam     	 Sol	  Fa	   Mi       
You make me feel like I am whole again
Strum: Lam Sol Fa Mi 
Lam     	 Sol	  Fa	   Mi 
 Whenever I'm alone with you
Lam     	 Sol	  Fa	   Mi 
 You make me feel like I am young again
Lam     	 Sol	  Fa	   Mi 
 Whenever I'm alone with you
Lam     	 Sol	  Fa	   Mi 
 You make me feel like I am fun again
Fa 	 Sol 
 How ever far away
Lam	 Do 
 I will always love you
Fa 	 Sol 
 How ever long I stay
Lam	 Do 
 I will always love you
Fa 	 Sol 
 What ever words I say
Lam	 Do 
 I will always love you
Fa 	 Sol       Lam 
 I will always love you
Strum: Lam Sol Fa Mi 
Lam     	 Sol	  Fa	   Mi 
 Whenever I'm alone with you
Lam     	 Sol	  Fa	   Mi 
 You make me feel like I am free again
Lam     	 Sol	  Fa	   Mi 
 Whenever I'm alone with you
Lam     	 Sol	  Fa	   Mi 
 You make me feel like I am clean again
Fa 	 Sol 
 How ever far away
Lam	 Do 
 I will always love you
Fa 	 Sol 
 How ever long I stay
Lam	 Do 
 I will always love you
Fa 	 Sol 
 What ever words I say
Lam	 Do 
 I will always love you
Fa 	 Sol		Lam 
 I will always love you
 Strum: Lam Sol Fa Mi